Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuję pracowników na stanowiska: Kucharz, Dietetyk Do realizacji projektu: Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9-12 RPO WL 2014-2020

wtorek 2019 03 19

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuję pracowników na stanowiska:

Kucharz,

Dietetyk

Do realizacji projektu: Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9-12 RPO WL 2014-2020

Czytaj wiecej >>

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności – Gmina Żmudź

poniedziałek 2019 03 18

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności – Gmina Żmudź

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-04-2019

Numer ogłoszenia

1173726

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 02.04.2019 r. do godz. 10:00 w Biurze Zamawiającego – adres: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin.

Czytaj wiecej >>

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje osoby do przeprowadzenia warsztatów z medycyny ludowej.

środa 2019 03 13

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”  z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje osoby do przeprowadzenia warsztatów z medycyny ludowej.

 

 

 W ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020r. pod tytułem „Od przeszłości do teraźniejszości”

Czytaj wiecej >>

„Przyjaźń”- 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, Konkurs plastyczno-literacki

wtorek 2019 03 12

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym

„Misericordia”

ogłasza

Konkurs plastyczno -literacki „Przyjaźń”- 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską

dofinansowany przez Gminę Lublin.

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

  1. Propagowanie i promocja twórczości plastycznej i literackiej mieszkańców Lublina.
  2. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. W konkursie udział mogą brać uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, mieszkańcy domów pomocy społecznej, przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz osoby indywidualne.
  2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
  • I grupa – dzieci przedszkolne oraz nauczania wczesnoszkolnego
  • II grupa- uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum
  • III grupa – uczniowie szkół średnich
  • IV grupa – dorosłe osoby niepełnosprawne, amatorsko zajmujące się twórczością plastyczną

Prace konkursowe:

Czytaj wiecej >>

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2019 na wybór wykonawcy do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – lekarz psychiatra na terenie gminy Żmudź – SPOTKANIA INDYWIDUALNE w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

poniedziałek 2019 03 11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2019

 

na wybór wykonawcy do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – lekarz psychiatra na terenie gminy Żmudź – SPOTKANIA INDYWIDUALNE w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Czytaj wiecej >>

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019 na wybór wykonawcy – lekarza psychiatry na terenie gminy Żmudź – do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – gminy Żmudź– SPOTKANIA Z RODZINAMI w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

poniedziałek 2019 03 11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019

 

na wybór wykonawcy – lekarza psychiatry do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – gminy Żmudź– SPOTKANIA Z RODZINAMI w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Czytaj wiecej >>

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019 na wybór wykonawcy do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – SPOTKANIA Z RODZINAMI w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

piątek 2019 03 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019

 

na wybór wykonawcy do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – SPOTKANIA Z RODZINAMI w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Czytaj wiecej >>

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019 na wybór wykonawcy do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – SPOTKANIA INDYWIDUALNE w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

piątek 2019 03 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019

 

na wybór wykonawcy do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – SPOTKANIA INDYWIDUALNE w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Czytaj wiecej >>