Zawiadomienie o wyborze oferty

Lublin, dn. 29.12.2010 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie ul. Abramowicka 2 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: usługi księgowe dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie ul. Abramowicka 2 została wybrana jako najkorzystniejsza oferta oznaczona Nr 1 złożona przez Wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

Czytaj wiecej >>

ZAPRASZAMY DO KLUBU!

Od 1 grudnia 2010 działa KLUB SAMOPOMOCY MISRICORDIA zapraszamy

KLUB SAMOPOMOCY „MISERICORDIA”                   

Zapraszamy osoby w trakcie lub po przebytym leczeniu psychiatrycznym, uczestników i kandydatów do ŚDS i WTZ, niepełnosprawnych pracowników ZAZ, oraz inne osoby poszukujące wsparcia terapeutycznego i kontaktów społecznych z osobami o podobnych problemach.

Czytaj wiecej >>