OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Lublin: Roboty remontowe dachu z obróbkami blacharskimi – ocieplenie dachu Numer ogłoszenia: 169023 – 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7444733, faks 081 7444733.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie -Organizacja Pożytku Publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Czytaj wiecej >>

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku jednokondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego w celu stworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy, który będzie służył osobom chorym psychicznie oraz dzielnicy Abramowice jako Klub Osiedlowy ze Świetlicą Numer ogłoszenia: 155725 – 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7444733, faks 081 7444733.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie -Organizacja Pożytku Publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Czytaj wiecej >>