DSC_0627

SWISS CONTRIBUTION

W dniu 20 listopada 2014 Zakład Aktywności Zawodowej Misericordia  był organizatorem konferencji „Wczoraj  Dziś Jutro. Realizacja działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.” Konferencja odbyła się w Pałacu Czartoryskich w Lublinie. Głównym celem konferencji było podsumowanie działań dokonanych przez Beneficjentów Programu  „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo wychowawczych”.  W konferencji wziął udział Dyrektor Biura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Pan Roland Python.

Czytaj wiecej >>

DSC06452

Catering Santiago Cafe dla wykonawców Koncertu Patriotycznego w Archikatedrze Lubelskiej

08 listopada 2014 w Archikatedrze Lubelskiej odbył się Koncert Galowy VIVA POLONIA z okazji Święta 11 Listopada. Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie PRO MUSICA ANTIQUA w Lublinie oraz Ministerstwo Obrony Narodowej – Departament Wychowania i Promocji Obronności w Warszawie. W koncercie udział wzięli: Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Chór Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Orkiestra Służby Celnej z Nowego Sącza. Koncert poprowadził dr Stefan Munch. Słowo podsumowujące wygłosił biskup Ryszard Karpiński. Koncert zorganizowano dzięki wsparciu Wydziału Kultury Urzędu miasta Lublin. Catering dla wykonawców zorganizował Zakład Aktywności Zawodowej Misericordia (Santiago Cafe).

Czytaj wiecej >>

DSC06388

Catering Santiago Cafe w Trybunale Koronnym w Lublinie na Konferencji p.t. System wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W czwartek (6 listopada) w Trybunale Koronnym odbyła się międzynarodowa konferencja pt: „System wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Konferencję zorganizowano w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie.

W konferencji „System wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”  uczestniczyli samorządowcy z całej Polski oraz goście z zagranicy (Grecja, Holandia, Norwegia, Wielka Brytania) przedstawiciele organizacji EHMA / ASKLEPIOS. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i roli samorządu terytorialnego w tym obszarze działalności. Konferencja była też próbą wypracowania innowacyjnych metod skutecznego systemu wsparcia dla osób zmagających się z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin.

Czytaj wiecej >>

DSC06435

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Kocka z wizytą w Zakładzie Aktywności Zawodowej Misericordia

7  listopada 2014 uczestnicy wraz z personelem Warsztatu Terapii Zajęciowej z Kocka odwiedzili nasz Zakład Aktywności Zawodowej. Była to dla nich pierwsza wizyta w tego typu zakładzie pracy. Głównym celem rehabilitacji zawodowej w warsztatach jest poszukiwanie pracy na chronionym bądź otwartym rynku pracy. Wizyta uczestników WTZ z Kocka przybliżyła możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych.

Czytaj wiecej >>

DSC06386

Catering Santiago Cafe na Zamku Lubelskim

Wyniki Konkursu na „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie za rok 2014” oraz Konkursu „Miejsce Przyjazne Rodzinom i Dzieciom” podczas Gali Finałowej na Zamku Lubelskim ogłosili wspólnie organizatorzy – Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Fundacja „Aktywni Rodzice”. 

Głównym celem uroczystości było uhonorowanie podmiotów, które wyraziły wolę współpracy z Miastem Lublin na rzecz dużych rodzin. Ponadto Gala ma na celu promocję i upowszechnienie działań podmiotów na rzecz aktywnego życia lubelskich dużych rodzin oraz popularyzację dobrych praktyk i promowanie Miasta Lublin jako środowiska przyjaznego dużym rodzinom.

Czytaj wiecej >>

DSC06360

Delegacja z Gruzji w Santiago Cafe

W dniach 4–6 listopada w Lublinie gościła delegacja z Gruzji. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z założeniami lubelskiej polityki społecznej, szczególnie w aspekcie wsparcia osób niepełnosprawnych. 

Lublin został wybrany z uwagi na realizowane u nas w mieście systemowe rozwiązania w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Goście odwiedzili m.in. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dom Pomocy Społecznej Kalina, z nowo utworzonym oddziałem dla 25 osób z chorobą Alzheimera. W programie wizyty przewidziana była również wizytacja mieszkań chronionych, które zapewnia Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana II przy ul. Ametystowej oraz pobyt w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stowarzyszeniu Misericordia.

Czytaj wiecej >>

DSC06313

Przedstawiciele szwedzkiej organizacji pozarządowej Stockholm Gerontology Research Center z wizytą w Santiago Cafe

W dniu 04.11.2014. w Kawiarnii Santiago  Cafe gościliśmy osoby ze Sztokholmu (Szwecja) ze szwedzkiej organizacji pozarządowej. Przyjazd był możliwy dzięki współpracy międzynarodowej pomiędzy Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny a Stockholm Gerontology Research Center.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach Projektu „Doświadczenie w cenie” pozyskała środki na realizację komponentu ponadnarodowego. Komponent ten jest  realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową ze Sztokholmu – Stockholm Gerontology Research Center.

Czytaj wiecej >>