plakat

Forum Teatralne – Zamość 2015

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” było organizatorem wyjazdu dla 30 osób niepełnosprawnych na „Forum Teatralne” do Zamościa w dniach 28.06. – 03.07.2015

Projekt był dotowany w całości ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Oprócz warsztatów scenograficzno-teatralnych mieliśmy okazję oglądać spektakle Zamojskiego Lata Teatralnego m.in. „Quo Vadis”, „Bruzda”, „Król Ubu” oraz „Dobrze, że tu jesteś”. Stworzyliśmy również w zamojskim parku happening „Aleja wartości”

Czytaj wiecej >>