DSC_0472

Liturgiczne objęcie urzędu Proboszcza w Kościele pw. Świętej Rodziny w Lublinie przez Ks. Tadeusza Pajurka

W dniu 23 sierpnia 2015 roku w Kościele pw. Świętej Rodziny w Lublinie nastąpiło liturgiczne objęcie urzędu Proboszcza przez Prezesa Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia – ks. Prałata Tadeusza Pajurka. Ksiądz był witany na wszystkich Mszach Świętych, kolejno przez wszystkie grupy duszpasterskie działające na terenie parafii. Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Abp Stanisława Budzika odbyła się o godz. 18.00. Po Mszy Św. okolicznościową kolację przygotował Zakład Aktywności Zawodowej Misericordia.

Czytaj wiecej >>

AnnaMaj12

Pozdrowienia z Boliwii

Pani Anna Maj – psycholog Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia w miesiącu sierpniu wyjechała na rok na misje dla osób świeckich do Boliwii. W ramach prowadzonych działań Pani Ania będzie opiekować się małymi dziećmi w Domu Dziecka w Boliwii w miejscowości Tupiza. Na zdjęciu poniżej Pani Ania na lotnisku w Cochabambie wraz z  siostrą, która pracuje w zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Dębickich.

Czytaj wiecej >>

Przetarg nieograniczony na realizację projektu o nazwie: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO W OŚRODKU PROFILAKTYKI I REHABILITACJI OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LUBLINIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonego na realizacje projektu o nazwie: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO W OŚRODKU PROFILAKTYKI I REHABILITACJI OSÓB Z ZABURZENIAMIPSYCHICZNYMI W LUBLINIE.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj wiecej >>

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – prosimy o oferty

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. .

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie Warsztat Terapii Zajęciowej Lublin, Lublin ul. Abramowicka 2 planuje zlecenie zadania wynikającego z art.23711§2 Kodeksu pracy i obejmujące czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy”( Dz.U. Nr 109 poz.704 z póź. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. Nr 180 poz.1860 z póź. zm.)

Czytaj wiecej >>