Tort

Pożegnanie długoletniego pracownika Zakładu Aktywności Zawodowej

W dniu 09.08.2018. personel Zakładu Aktywności Zawodowej pożegnał Panią Jolę Michalak. Z tej okazji podczas uroczystego spotkania Dyrektor ZAZ Pan Arkadiusz Sadowski podziękował za długoletnią pracę na rzecz osób potrzebujących. Wiele ciepłych słów Pani Jola usłyszała także od samych pracowników ZAZ.

Czytaj więcej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie prac zleconych obsługi finansowej projektu do realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. pod tytułem “Od przeszłości do teraźniejszości”

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.),

Czytaj więcej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie prac zleconych na stanowisku- Koordynator do realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. pod tytułem “Od przeszłości do teraźniejszości”

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia  z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.),

Czytaj więcej