Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 

  1. Zamawiający:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA

Siedziba: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

E-mail: [email protected]

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, przygotowanie projektu, a następnie wykonanie następujących prac remontowo-adaptacyjnych (dalej także jako „roboty”, lub „roboty budowlane”):

Czytaj wiecej >>

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje osoby na stanowisko eksperta ds. merytorycznych.

 W ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020r. pod tytułem „Od przeszłości do teraźniejszości”

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe

– umiejętność analizowania przepisów prawnych oraz ich stosowania w praktyce

Czytaj wiecej >>

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje osoby do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych.

 W ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020r. pod tytułem „Od przeszłości do teraźniejszości”

 

Wymagania:

– umiejętność pracy w grupie;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć kulinarnych

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć/ warsztatów z dorosłymi i dziećmi

Czytaj wiecej >>

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje osoby do przeprowadzenia prelekcji dotyczących praw obywatelskich.

 W ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020r. pod tytułem „Od przeszłości do teraźniejszości”

 

Wymagania:

– znajomość konstytucji RP

– doświadczenie w przeprowadzaniu prelekcji i wykładów

– komunikatywność i umiejętność pracy w grupie.

Czytaj wiecej >>

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje osoby do przeprowadzenia warsztatów rękodzieło wyrobów regionalnych.

 W ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020r. pod tytułem „Od przeszłości do teraźniejszości”

 

Wymagania:

– umiejętność pracy w grupie;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć z rękodzieła

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć/ warsztatów z dorosłymi i dziećmi

Czytaj wiecej >>

Notatka dotycząca wyboru pracownika na stanowisko – Specjalista ds. merytorycznych

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom  Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 uprzejmie informuje,  że  na ogłoszenie dotyczące oferty pracy na stanowisko – Specjalista  ds. merytorycznych do realizacji projektu „ Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” wpłynęła kandydatura:

Czytaj wiecej >>