Protokół 20 edycji konkursu plastyczno –literackiego Miasto Kultury 2019 „Przyjaźń”- 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej

Protokół
20 edycji konkursu plastyczno –literackiego
Miasto Kultury 2019 „Przyjaźń”-450. rocznica zawarcia unii
polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską
ogłoszonego przez
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
i zrealizowanego dzięki wsparciu Miasta Lublin

Kategoria: Plastyka

Komisja Konkursowa:

  • Barbara Maślik
  • Dorota Zajdel
  • Monika Franczak
  • Rafał Dyś

W kategorii plastyka wzięło udział 250 osób. Komisja oceniała prace w  następujących kategoriach wiekowych:

  • Dzieci
  • Młodzież
  • Dorośli

Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Czytaj więcej

Dotyczy: realizacji zadania z zapytania ofertowego nr 5/2019

W związku z uchylaniem się od nawiązania współpracy przez osobę wyłonioną do realizacji zadania z zapytania ofertowego nr 5/2019 na wybór wykonawcy do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – lekarz psychiatra na terenie gminy Żmudź – SPOTKANIA INDYWIDUALNE w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” oraz zapytania ofertowego nr 6/2019 na wybór wykonawcy do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – lekarz psychiatra na terenie gminy Żmudź – SPOTKANIA Z RODZINAMI w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” postępowanie rekrutacyjne z dn. 11.03.2019r. zostaje unieważnione, a procedura wyboru wykonawcy zostaje wznowiona. W związku z powyższym Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” poszukuje wykonawcy do realizacji powyższego zadania na terenie Gminy Lublin.

Czytaj więcej

Regularna dostawa artykułów żywnościowych do ZAZ Misericordia w Lublinie

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-04-2019

Numer ogłoszenia

Aktualne Drogą elektroniczną: [email protected]ą tradycyjną lub osobiście: ZAZ Misericordia – Biuro Zakładu Aktywności Zawodowej Kawiarnia Santiago Cafe ul. Głuska 145 20-385 Lublin [email protected] Joanna Sumisławska 81 75 195 01 Dostawa artykułów żywnościowych do Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia w Lublinie w celu przygotowania posiłków dla dzieci ze Żłobka „Pierwsze Słówka” w Dominowie w ramach projektu „Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej” z podziałem na części: A – Dostawa – mięsa i wędliny (Kod CPV 15100000-9) B – Dostawa – drobiu (Kod CPV 15100000-9) C – Dostawa – ryb (Kod CPV 15200000-0) D – Dostawa – mrożonych warzyw i owoców (Kod CPV 15330000-0; 15331100-8) E – Dostawa – pieczywa (Kod CPV 15811000-6) F – Dostawa – jaj (Kod CPV 03142500-3) G – Dostawa – ziemniaków (Kod CPV 15310000-4) H – Dostawa – świeżych warzyw i owoców (Kod CPV 15300000-1) I – Dostawa – artykułów ogólnospożywczych (Kod CPV 15800000-6) J – Dostawa – artykułów nabiałowych (Kod CPV 15500000-3) Dostawy Dostawy inne Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów żywnościowych do Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia w Lublinie w celu przygotowania posiłków dla dzieci ze Żłobka „Pierwsze Słówka” w Dominowie w ramach projektu „Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej” RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18 Dostawa artykułów żywnościowych w okresie kwiecień 2019 – styczeń 2021 do Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia w Lublinie w celu przygotowania posiłków dla dzieci ze Żłobka „Pierwsze Słówka” w Dominowie w ramach projektu „Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej” z podziałem na części: A – Dostawa – mięsa i wędliny (Kod CPV 15100000-9) B – Dostawa – drobiu (Kod CPV 15100000-9) C – Dostawa – ryb (Kod CPV 15200000-0) D – Dostawa – mrożonych warzyw i owoców (Kod CPV 15330000-0; 15331100-8) E – Dostawa – pieczywa (Kod CPV 15811000-6) F – Dostawa – jaj (Kod CPV 03142500-3) G – Dostawa – ziemniaków (Kod CPV 15310000-4) H – Dostawa – świeżych warzyw i owoców (Kod CPV 15300000-1) I – Dostawa – artykułów ogólnospożywczych (Kod CPV 15800000-6) J – Dostawa – artykułów nabiałowych (Kod CPV 15500000-3) 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości danych artykułów żywnościowych znajdują się w załącznikach nr od A do nr J niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy. Kwiecień 2019 r. – styczeń 2021 r. Planowany harmonogram dostaw (dostawy od godz. 6.00 do godz. 14.30 – nie dotyczy dostaw pieczywa: A i B – Dostawa – mięsa, przetworów mięsnych i drobiu: średnia częstotliwość dostawy co drugi dzień roboczy; C – Dostawa – ryb: średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu; D – mrożonych owoców i warzyw: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w tygodniu; E – Dostawa – pieczywa: dostawa w każdy dzień roboczy do godz. 6.00; F – Dostawa – jajek kurzych: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w tygodniu; G – Dostawa ziemniaków: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w tygodniu; H – Dostawa warzyw i owoców świeżych: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w tygodniu; I – Dostawa – artykułów ogólnospożywczych: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w tygodniu; J – Dostawa – artykułów nabiałowych: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w tygodniu

Zał. nr 1 – oferta (1)

Czytaj więcej

Zmiana treści zapytania ofertowego na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności – Gmina Żmudź

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-04-2019

Numer ogłoszenia

Z opisu przedmiotu zamówienia usuwa się pozycje dotyczące książki przedmiarów dla Wołkowiany-mieszkania-wspomagane-Wyposażenie, za wyjątkiem pozycji nr: 13, 17, 18, 19, 20. W kosztorysie ofertowym nie należy wyceniać pozostałych pozycji ze wskazanego przedmiaru, za wyjątkiem wskazanych tu pozycji.

W zwiazku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, wydłuż się termin składania ofert do dnia 05.04.2019 r. Zmiany dokonuje się w ogłoszeniu o zamówieniu.

Czytaj więcej