Dostawa do mieszkań wspomaganych – 7 części. Misericordia

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2020

Numer ogłoszenia

 ~$łącznik nr 1a – opz ~$pytanie ofertowe. Mideriscordia.Stolarka okienna Zał. 1a – OPZ

Oferty należy składać do dnia 08.05.2020 r. do godz. 10:00 w Biurze Zamawiającego – adres: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA, ul. Głuska 145, 20-442 Lublin lub na adres email: mieszkani[email protected]

Czytaj więcej

Gosc Poranka 1

Przedstawiciele stowarzyszenia Misericordia w audycji porannej w TVP 3 Lublin

W dniu 21 kwietnia 2020 r. przedstawiciele zarządu stowarzyszenia tj. ks. prałat Tadeusz Pajurek oraz Arkadiusz Sadowski uczestniczyli w porannej audycji w TVP 3 Lublin. Tematem audycji była sytuacji podopiecznych stowarzyszenia podczas pandemii koronawirusa COVID-19. Jednocześnie poruszano temat  dostarczania posiłków w ramach akcji wzywamyposilki.pl

Czytaj więcej