Oferta pracy na stanowisku Koordynator oraz Księgowa do realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. pod tytułem “Od przeszłości do teraźniejszości”

 1. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom  Chorym „Misericordia”
  z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2

 

 poszukuję pracownika

na stanowisko- Koordynator

do realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.
pod  tytułem “Od przeszłości do teraźniejszości”

 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność analizowania przepisów prawych oraz i stosowania ich w praktyce
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w grupie
 • komunikatywność
 • motywacja do pracy
 • obsługa komputera (Office)
 • doświadczenie w realizacji projektów

 

 

Zakres obowiązków:

 • planowanie i koordynacja bieżącej realizacji merytorycznej zadań zgodnie z wytycznymi projektu pn. „ Od przeszłości do teraźniejszości” zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.
 • przygotowywanie i opracowywanie potrzebnych formularzy dot. działań merytorycznych projektu pn. pn. „ Od przeszłości do teraźniejszości” zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.
 • planowanie i koordynacja bieżącej realizacji organizacyjnej zadań zgodnie z wytycznymi projektu pn. „ Od przeszłości do teraźniejszości” zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.
 • przygotowywanie oraz opracowywanie raportów dotyczących projektu pn. „ Od przeszłości do teraźniejszości” zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

 

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
 • możliwość zawarcia umowy na czas trwania projektu tj. od dnia 02.07.2018. do dnia 31.12.2019.

 

Aplikację wg dowolnego wzoru należy zgłaszać w biurze Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 (I piętro sekretariat) do dnia 02.07.2018. do godz. 9.00. lub mailem [email protected]

 

Decyzja odnośnie zatrudnienia będzie podjęta 02.07.2018. do godz. 12.00.

 

Informacji dodatkowych udziela Arkadiusz Sadowski nr tel. 81 751 95 01.

 

 • Z projektem wniosku pn. „ Od przeszłości do teraźniejszości” zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. można się zapoznać w biurze Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 (I piętro sekretariat) do dnia 02.07.2018. do godz. 9.00.

 

 

2. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom  Chorym „Misericordia”
z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2

 

poszukuję pracownika na umowę zlecenie do obsługi finansowej projektu

do realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. pod  tytułem “Od przeszłości do teraźniejszości”

 

 

Wymagania:

 • umiejętność analizowania przepisów finansowo – podatkowych oraz i stosowania ich w praktyce
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w grupie
 • komunikatywność
 • motywacja do pracy
 • obsługa komputera (Office, Exel)
 • doświadczenie w realizacji projektów

 

Zakres obowiązków:

 • planowanie i koordynacja bieżącej realizacji zadań zgodnie z wytycznymi projektu pn. „ Od przeszłości do teraźniejszości” zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.
 • przygotowywanie i opracowywanie potrzebnych formularzy finansowych dot. działań projektu pn. pn. „ Od przeszłości do teraźniejszości” zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.
 • planowanie i koordynacja bieżących wydatków zgodnie z wytycznymi projektu pn. „ Od przeszłości do teraźniejszości” zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.
 • przygotowywanie oraz opracowywanie raportów finansowych dotyczących projektu pn. „ Od przeszłości do teraźniejszości” zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy zlecenia

 

 • możliwość zawarcia umowy na czas trwania projektu tj. od dnia 02.07.2018. do dnia 31.12.2019.

 

Aplikację wg dowolnego wzoru należy zgłaszać w biurze Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 (I piętro sekretariat) do dnia 02.07.2018. do godz. 9.00. lub mailem [email protected]

 

Decyzja odnośnie zatrudnienia będzie podjęta 02.07.2018. do godz. 12.00.

 

Informacji dodatkowych udziela Arkadiusz Sadowski nr tel. 81 751 95 01.

 

 • Z projektem wniosku pn. „ Od przeszłości do teraźniejszości” zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. można się zapoznać w biurze Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 (I piętro sekretariat) do dnia 02.07.2018. do godz. 9.00.

 

Partnerzy