W galerii Gardzienice wystawiane są prace Bereniki Kowalskiej pt.: Zapomniane obrzędy ludowe. Odwiedziliśmy tę wystawę, po czym udaliśmy się do bazyliki oo. Dominikanów, gdzie wystawia swoje akwarele Bartłomiej Michałowski.

Poniżej kilka zdjęć.

20140820.11.08.35.jpg 20140820.11.08.01.jpg 20140820.11.09.59.jpg 20140820.11.10.14.jpg 20140820.11.10.29.jpg 20140820.11.20.14.jpg 20140820.11.31.02.jpg 20140820.11.31.07.jpg 20140820.11.31.35.jpg 20140820.11.31.58.jpg

Partnerzy