Certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 dla ZAZ Misericordia

W dniu 02 grudnia 2020 na konferencji prasowej z udziałem Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, zostały przedstawione podmioty ekonomii społecznej, które mają prawo do posługiwania się Znakiem Jakości Społecznej i Solidarnej 2020 przyznawanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wśród 150 podmiotów ekonomii społecznej znalazł się również Zakład Aktywności Zawodowej Misericordia. Gratulujemy serdecznie pracownikom ZAZ i kadrze zarządzającej uzyskania tak zaszczytnego certyfikatu.

znak jakości ekonomii społecznej i solidarnej 2019

„Ekonomia społeczna i solidarna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie. Zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy, np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, bezrobotnych. 

 Tradycje i wartości, do których się odwołuje, kształtowały się w Polsce jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj ruch spółdzielczy, który nierzadko był jedyną alternatywą pozwalającą zaspokajać chociaż w podstawowym zakresie potrzeby całych grup społecznych wykluczonych ekonomicznie. W ruchu spółdzielczym wyeksponowana została także wartość indywidualnej pracy oraz podmiotowego traktowania spółdzielców – niezależnie od zasobów finansowych, którymi dysponowali.

Chociaż obecnie ekonomia społeczna rozwija się w zupełnie innych warunkach, to właśnie podmiotowe podejście do pracowników i koncentrowanie się na oddziaływaniu społecznym znajduje się w centrum zainteresowania podmiotów działających w tym sektorze.”

 

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ekonomia,Spoleczna,i,Solidarna,4016.html

Partnerzy