Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia laureatem konkursu Pracodawca Roku 2020 – wyróżnienie

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia otrzymało wyróżnienie w kategorii średnia – duża firma w konkursie Pracodawca Roku 2020 organizowanym od przeszło 10 lat temu przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie.  Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się polityką personalną otwartą na wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zachęcanie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, promowanie idei współpracy i partnerstwa.

Konkurs skierowany jest do instytucji, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Lublina, współpracujących z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie. O tym, która instytucja zwycięża decyduje Kapituła Konkursu. Przy ocenie zgłoszeń przedsiębiorców, jury bierze pod uwagę m.in. ich współpracę w 2020 roku z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie w zakresie zgłaszania wolnych miejsc pracy, zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie i udział w przedsięwzięciach organizowanych przez MUP w Lublinie.
Przypomnijmy, że stowarzyszenie Misericordia uczestniczyło we wspólnym projekcie (programie specjalnym)  wraz z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz Gminą Lublin  pn. „Lubelska Kawiarenka Sezonowa”, w ramach którego m.in. przyjęto na staże do naszego stowarzyszenia osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie i zamieszkujące w dzielnicy Śródmieście.

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w dniu 16 kwietnia 2021 r. w Lubelskim Ratuszu o godzinie 11.00. W ramach otrzymanego z rąk Pana Prezydenta Miasta Lublina dr Krzysztofa Żuka wyróżnienia, nasze stowarzyszenie otrzymało okolicznościowy dyplom.   Nagrodę w imieniu stowarzyszenia Misericordia odbierał Prezes stowarzyszenia – ks. dr Tadeusz Pajurek. Dodatkowe korzyści z otrzymania wyróżnienia  to:

  • promocja na stronie internetowej muplublin.praca.gov.pl  i w lokalnej prasie,
  • możliwość posługiwania się w celach promocyjnych tytułem „PRACODAWCA ROKU 2020″ – wyróżnienie,
  • możliwość uczestnictwa w programach rynku pracy realizowanych przez MUP w Lublinie,
  • stałe konsultacje z pośrednikiem pracy oraz doradcą zawodowym MUP w Lublinie.

 

Dziękujemy za zauważenie naszej działalności na rzecz osób potrzebujących w tym jakże ważnym dla nas roku, w którym obchodzimy 30 rocznicę powstania stowarzyszenia.

Trzydziesta rocznica funkcjonowania Stowarzyszenia Misericordia pozwala na spojrzenie w przeszłość i w przyszłość z wielką radością i satysfakcją. Pracownikom stowarzyszenia udało  się nie tylko pomóc grupie osób chorych, niepełnosprawnych czy bezrobotnych, którzy wydawało się, że już zawsze będą skazani na życie z dala od społeczeństwa, ale udowodnili także, że możliwe jest przełamanie bariery strachu i nietolerancji jakie reprezentuje społeczeństwo w odniesieniu do osób potrzebujących wsparcia.

Całą ideę Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”   można określić słowem misericordia (miłosierdzie), ale również można poprzeć wołaniem Św. Jana Pawła II  „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

Człowiekowi spełniającego rolę głoszenia orędzia miłosierdzia niezbędna jest umiejętność dostrzegania ludzi znajdujących się w potrzebie, ale powinien także posiadać „wyobraźnię miłosierdzia” wystarczająco wielką, by znaleźć sposoby i środki konieczne
do realizacji dzieła pomocy. Te dwie umiejętności posiadają niewątpliwie pracownicy i wolontariusze jednego z dzieł charytatywnych w Archidiecezji Lubelskiej i na Lubelszczyźnie.

Z1 Z2

1234 LOGO KONKURSU - WYRÓŻNIENIE_duże

Lublin, 16 kwietnia Anno Domini 2021

Partnerzy