Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w Bazie Konkurencyjności – wymiana stolarki okiennej na terenie gminy Żmudź

Poniżej umieszczamy ogłoszenie o wszczęciu postępowania w Bazie Konkurencyjności na wymianę stolarki okiennej ne terenie gminy Żmudź w ramach projektu pt.  „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” .Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ogłoszenie o wszczęciu-wymiana stolarki okiennej Misericordia

Partnerzy