Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” przy pomocy finansowej Miasta Lublin ogłasza konkurs plastyczny pn. „Kto Ty jesteś? Polak mały” w ramach „Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020” zgodnie z zadaniem „Od przeszłości do teraźniejszości”

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

przy pomocy finansowej Miasta Lublin

ogłasza

konkurs plastyczny pn. „Kto Ty jesteś? Polak mały” w ramach „Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020” zgodnie z zadaniem „Od przeszłości do teraźniejszości”

 

 

Konkurs będzie przeprowadzony w kategorii plastycznej.

 

Oczekujemy na prace dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

 

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice.

 

Jeden autor może przesłać maksymalnie jedną  pracę.

 

Do pracy zgłoszonej na konkurs należy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem oraz dokładnym adresem  i numerem telefonu kontaktowego.

 

Prace, które nie będą spełniać powyższych warunków nie wezmą udziału w konkursie.

 

Prace konkursowe można nadsyłać w terminie do 25.10.2018r. na adres:

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, a wyróżnieni autorzy otrzymają nagrody
i dyplomy. Najciekawsze prace prezentowane będą w budynku przy  ul. Głuskiej 140.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 09.11.2018r. o godzinie 12.00
w siedzibie Stowarzyszenia „Misericordia” przy ul. Głuskiej 140 w Lublinie.

O wszelkich zaistniałych zmianach poinformujemy na stronie internetowej stowarzyszenia www.misericordia.org.pl

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia

Ks. dr Prałat Tadeusz Pajurek

 

logo_FIO2d

Partnerzy