Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuję pracowników na stanowiska: Kucharz, Dietetyk Do realizacji projektu: Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9-12 RPO WL 2014-2020

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuję pracowników na stanowiska:

Kucharz,

Dietetyk

Do realizacji projektu: Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9-12 RPO WL 2014-2020

 

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom  Chorym „Misericordia”
z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2

 poszukuję pracownika

na stanowisko- kucharz

do realizacji projektu

Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej

 

Wymagania:

 • wykształcenie gastronomiczne
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • motywacja do pracy

 

 

Zakres obowiązków:

 • Organizowanie i planowanie procesów technologicznych zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi i zasadami bhp.
 • Organizowanie, porządkowanie i utrzymywanie w stałej czystości stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej.
 • Dobieranie i posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami do produkcji potraw i napojów oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń.
 • Samodzielne sporządzanie, różnymi technikami i metodami, potraw, napojów i wyrobów garmażeryjnych z różnych grup surowców z zachowaniem wartości odżywczej.
 • Monitorowanie procesu produkcyjnego pod kątem występowania czynników zagrażających życiu i zdrowiu człowieka zgodnie z procedurami systemu HACCP.

 

 Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość zawarcia umowy na czas trwania projektu tj. od dnia 01.04.2019. do dnia 31.01.2021.

 

 

na stanowisko – dietetyk

 

 do realizacji projektu

Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej

Wymagania:

 • wykształcenie dietetyczne
 • 8 lat praktyki w zawodzie
 • Umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi
 • Obowiązkowość i odpowiedzialność
 • Obsługa komputera

 

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie jadłospisów
 • Obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw
 • Badanie procesów przygotowywania potraw, m. in. pod kątem utraty cennych wartości odżywczych w trakcie przetwarzania
 • Ocena wpływu konkretnych produktów spożywczych na ludzki organizm w zależności od wieku, trybu życia i stanu zdrowia

Oferujemy:

 • umowę o pracę na 1/4 etatu
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość zawarcia umowy na czas trwania projektu tj. od dnia 01.04.2019. do dnia 31.01.2021.

 

 

Aplikację wg dowolnego wzoru należy zgłaszać w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro sekretariat) do dnia 22.03.2019. do godz. 12.00.

 

Decyzja odnośnie zatrudnienia będzie podjęta 22.03.2019. do godz. 15.30.

 

Informacji dodatkowych udziela Arkadiusz Sadowski nr tel. 81 751 95 01.

Z projektem wniosku: Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej

można się zapoznać w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro sekretariat) do dnia 22.03.2019. do godz. 10.00.

 

Partnerzy