Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 zleci wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Głuskiej 140 w Lublinie

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom  Chorym „Misericordia”
z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2

 

zleci wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Głuskiej 140 w Lublinie

 

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.
pod  tytułem “Od przeszłości do teraźniejszości”

 

Zakres prac remontowych obejmuje:

 

 

–  częściowy remont instalacji grzewczej wraz z piecem grzewczym,

– częściową wymianę rur cieplnych/uszczelnianie istniejących,

– częściową wymianę grzejników,

 

– renowację przeciekającego dachu budynku.

 

Czas realizacji remontu: nie później niż do dnia 31.12.2018.

 

 

 

Aplikację wg dowolnego wzoru należy zgłaszać w biurze Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro sekretariat) do dnia 21.09.2018. do godz. 9.00. lub mailem zazmi[email protected]  

 

Decyzja odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie podjęta do dnia 23.09.2018. do godz. 12.00.

 

Informacji dodatkowych udziela Arkadiusz Sadowski nr tel. 81 751 95 01.

 

  • Z projektem wniosku pn. „Od przeszłości do teraźniejszości” zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. można się zapoznać w biurze Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro sekretariat) do dnia 20.09.2018. do godz. 15.00.

 

 

Partnerzy