Delegacja z Gruzji w Santiago Cafe

W dniach 4–6 listopada w Lublinie gościła delegacja z Gruzji. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z założeniami lubelskiej polityki społecznej, szczególnie w aspekcie wsparcia osób niepełnosprawnych. 

Lublin został wybrany z uwagi na realizowane u nas w mieście systemowe rozwiązania w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Goście odwiedzili m.in. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dom Pomocy Społecznej Kalina, z nowo utworzonym oddziałem dla 25 osób z chorobą Alzheimera. W programie wizyty przewidziana była również wizytacja mieszkań chronionych, które zapewnia Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana II przy ul. Ametystowej oraz pobyt w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stowarzyszeniu Misericordia.

Delegacja z Gruzji gościła w czwartek (6 listopada) w lubelskim Ratuszu, gdzie goście spotkali się między innymi z Panią Moniką Lipińską, Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Wizyta została zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Gruzji” i doskonale wpisuje się w założenia polsko-gruzińskiego memorandum o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanego 27 października 2014 w Tbilisi.

Memorandum zakłada współpracę w zakresie wymiany informacji i dobrych praktyk dotyczących zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz problematyki zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego w obu krajach, a w szczególności systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Porozumienie dotyczy również dialogu na temat wyzwań pojawiających się w sferze społecznej oraz wymiany doświadczeń w ich rozwiązywaniu.

 

DSC06360

Partnerzy