Dotyczy: realizacji zadania z zapytania ofertowego nr 5/2019

W związku z uchylaniem się od nawiązania współpracy przez osobę wyłonioną do realizacji zadania z zapytania ofertowego nr 5/2019 na wybór wykonawcy do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – lekarz psychiatra na terenie gminy Żmudź – SPOTKANIA INDYWIDUALNE w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” oraz zapytania ofertowego nr 6/2019 na wybór wykonawcy do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – lekarz psychiatra na terenie gminy Żmudź – SPOTKANIA Z RODZINAMI w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” postępowanie rekrutacyjne z dn. 11.03.2019r. zostaje unieważnione, a procedura wyboru wykonawcy zostaje wznowiona. W związku z powyższym Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” poszukuje wykonawcy do realizacji powyższego zadania na terenie Gminy Lublin.

Partnerzy