Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW

Informujemy, iż zadanie pt. „Modernizacja ogrodu przy Środowiskowym Domu Samopomocy «Misericordia» w Lublinie – etap II” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Partnerzy