Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW

Informujemy, iż zadanie pt. „Modernizacja i wymiana nasadzeń w ogrodzie przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Misericordia” w Lublinie” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Logo_WFOSIGW_Lublin

Partnerzy