INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dot. robota budowlana obejmująca remont elewacji budynku – Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie ul. Głuska 138

Lublin, dn. 20.08.2019 r.

 

Charytatywne Stowarzyszenie

Niesienia Pomocy Chorym

MISERICORDIA

  1. Abramowicka 2,

20-442 Lublin

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dot. robota budowlana obejmująca remont elewacji budynku – Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie ul. Głuska 138

CPV: 45000000-7 – roboty budowlane

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.08.2019 r. wpłynęła następująca oferta:

 

  1. GELA Usługi Budowlane Barbara Jabłońska, Czerniejów 49 A, 23-114 Jabłonna, data wpływu oferty: 13 sierpnia 2019 r; cena oferty brutto: 68 839,11 zł; ilość punktów: 100.

 

Oceny oferty dokonano dnia 19.08.2019 r.

 

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy GELA Usługi Budowlane Barbara Jabłońska, którego oferta spełnia warunki zapytania ofertowego.

 

Partnerzy