Jubileusz 5-lecia WTZ i 2-lecia ZAZ

więtowaliśmy 5-lecie działalności WTZ „Misericordia” oraz 2-lecie ZAZ.

W dniu 14 lutego o godz. 18.00, w kościele przy ul. Abramowickiej 2, została odprawiona uroczysta Msza Święta, a po niej wystąpił Chór Iubilaeum. W dniu 15 lutego o godz. 12.00, przy ul. Głuskiej 138, podsumowaliśmy naszą dotychczasową pracę. Dziękujemy wszystkim gościom za udział w uroczystościach i piękne życzenia.
Partnerzy