Klub Samopomocy

Zapraszamy osoby w trakcie lub po przebytym leczeniu psychiatrycznym, uczestników i kandydatów do ŚDS i WTZ, niepełnosprawnych pracowników ZAZ, oraz inne osoby poszukujące wsparcia terapeutycznego i kontaktów społecznych z osobami o podobnych problemach.

Oferta: Internet, tenis stołowy, kawiarnia (kawa i herbata gratis), gry planszowe, muzykoterapia, arteterapia, możliwość rozmowy z terapeutą i wstępnej porady terapeutycznej. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Główne cele: rehabilitacja społeczna, profilaktyka, integracja, informacja o dostępnych formach wsparcia i rehabilitacji.

Czas pracy: poniedziałki, środy i czwartki od godz. 16.00 do 19.00.

Siedziba: Budynek Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (ŚDS) przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, (obok Izby Przyjęć Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie)

Osoba odpowiedzialna: Marek Marciniuk

Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Misericordia”
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin
tel. 81 743 99 42
[email protected]

Klub, stanowi jeden z elementów sieci oparcia społecznego, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rozwijanej przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”.

Partnerzy