Konkurs filmowy „Pomost” Gala finałowa

W dniu 29 października 2013 roku w siedzibie Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu filmowego „Pomost”.

 

Zadanie publiczne miało charakter kampanii promującej dobre praktyki, modele i wzory funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku społecznym oraz w instytucjach, które oferują im wsparcie. Działania przewidziane w zadaniu miały służyć pełniejszej integracji osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem oraz przeciwdziałać dyskryminacji tej grupy osób niepełnosprawnych.
Wśród zaproszonych gości byli uczestnicy nagrodzonych Środowiskowych Domów Samopomocy z Hrubieszowa, Końskowoli i Bychawy oraz uczestnicy ŚDS Misericordia.
Uroczystość poprowadziła redaktor TVP Lublin p. Anna Dąbrowska.
Prezes Stowarzyszenia Misericordia ks Prałat Tadeusz Pajurek wręczył nagrody pieniężne nagrodzonym ośrodkom. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń związanych z pracą nad przygotowywaniem filmów konkursowych oraz zainspirowało do podejmowania aktywnej pracy nad różnymi formami wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.
Konkurs był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Response code is 404
Partnerzy