Konkurs plastyczno – recytatorski: „Dzień jak co dzień” wg twórczości Józefa Czechowicza.

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

przy pomocy finansowej Miasta Lublin

ogłasza

konkurs plastyczno – recytatorski pn. „Dzień jak co dzień” wg twórczości Józefa Czechowicza dotyczącej miasta Lublin.

Konkurs będzie przeprowadzony w kategorii plastycznej oraz recytatorskiej.

Oczekujemy na prace dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice.

W konkursie recytatorskim oczekujemy na nagraną recytację jednego wiersza Józefa Czechowicza w formacie mp3 przesłaną w postaci linku na email [email protected]

Jeden autor może przesłać maksymalnie jedną pracę.

Do pracy zgłoszonej na konkurs należy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem oraz dokładnym adresem i numerem telefonu kontaktowego.

Prace, które nie będą spełniać powyższych warunków nie wezmą udziału w konkursie.

Prace konkursowe można nadsyłać w terminie do 03.04.2017r. na adres:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, a wyróżnieni autorzy otrzymają nagrody
i dyplomy. Najciekawsze prace prezentowane będą w „Galerii przed Kaplicą” przy ul. Abramowickiej 2.

Nagrodzone prace przechodzą na własność Stowarzyszenia.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 25.04.2017r. o godzinie 10.00
w siedzibie Stowarzyszenia „Misericordia” przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia

Ks. dr Prałat Tadeusz Pajurek

Partnerzy