„Zabytkowy Lublin w eksplozji dźwięków i barw” – Konkurs

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

przy pomocy finansowej Miasta Lublin

ogłasza

konkurs plastyczno – muzyczny pt. „Zabytkowy Lublin w eksplozji dźwięków i barw”

 

 

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch  kategoriach: plastycznej i muzycznej.

Oczekujemy na prace dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice.

Utwory muzyczne  w dowolnym gatunku.

Jeden autor może przesłać maksymalnie dwie prace.

Utwory muzyczne prosimy nadsyłać na nośnikach CD lub na adres e-mail stowarzyszenia w pliku mp3.

Do pracy zgłoszonej na konkurs należy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem oraz dokładnym adresem  i numerem telefonu kontaktowego.

Prace, które nie będą spełniać powyższych warunków nie wezmą udziału w konkursie.

Prace można nadsyłać w terminie do 26.03.2016r. na adres:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, a wyróżnieni autorzy otrzymają nagrody
i dyplomy. Najciekawsze prace prezentowane będą w „Galerii Przed Kaplicą” a wyróżnione utwory muzyczne zostaną zaprezentowane podczas uroczystości wręczania nagród przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.

Nagrodzone prace przechodzą na własność Stowarzyszenia.
Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 05.04.2016r. o godzinie 10.30
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie,

Partnerzy