Lubelskie Obchody Światowego Dnia Solidarności z Osobamia Chorującymi Psychicznie – podsumowanie

W dniach 10 i 11 października 2012 roku odbyły się Lubelskie obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego: „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Organizatorami tegorocznych obchodów byli: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin oraz Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego.

 

Głównym celem przedsięwzięcia była promocja zdrowia psychicznego, działanie, mające na celu integrację osób chorych na schizofrenię ze społecznością lokalną, a dzięki temu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, upowszechnianie wiedzy na temat choroby psychicznej oraz zachęcanie ludzi do dbania o zdrowie psychiczne, do pokonywania lęku i wstydu związanego z korzystaniem z leczenia psychiatrycznego.

Pierwszy dzień obchodów rozpoczął się od  projekcji filmów edukacyjnych, poświęconych problematyce chorób psychicznych i pierwszego epizodu schizofrenii: Moja głowa mnie zwiodłaWszyscy chcemy porozmawiać w Kinie „Bajka” i w Klubie osiedlowym „Odeon”. Filmy skierowane były w sposób szczególny do ludzi młodych, uczniów szkół średnich, studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego.

Po projekcji przybyli goście mieli okazję uczestniczyć w dyskusji z lekarzem psychiatrą, która stanowiła doskonałe uzupełnienie informacji przekazanych w filmie. Uczestnicy mieli możliwość pogłębienia wiedzy o chorobach psychicznych, a także bezpośredniej rozmowy ze specjalistą .  Zainteresowanie proponowaną tematyką było duże. W spotkaniach wzięło udział ok. 400 osób.

Uroczystą inauguracją obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego była Msza Święta w kościele akademickim KUL, której przewodniczył ks. Prałat dr Tadeusz Pajurek – Prezes Stowarzyszenia „Misericordia”, homilię wygłosił ks. Waldemar Sądecki – Duszpasterz Pomocy Społecznej.

Po uroczystej Mszy Świętej odbyła się w ACK „Chatka Żaka” impreza integracyjna. Wśród zaproszonych gości byli: Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta ds. Społecznych, Joanna Olszewska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Jerzy Kuś – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Lublin, Andrzej Borys – Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Marek Domański – Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego, uczniowie szkół średnich, policealnych, studenci oraz osoby chorujące psychicznie – uczestnicy różnych ośrodków wsparcia z Lublina i okolic. Spotkanie prowadziła Pani red. Ewa Dados.

Po wystąpieniach oficjalnych gości głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie w wykładzie Schizofrenia – „Otwórzcie drzwi”. Blaski i cienie integracji z osobami chorymi psychicznie.

W części artystycznej wystąpił zespół muzyczny ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Misericordia” pod kierownictwem Pana Dariusza Banula, z repertuarem własnych kompozycji.

W dalszej części zaprezentował się Teatr „Przebudzenie” z przedstawieniem Motyle oraz z repertuarem scenek kabaretowych. Uczestnikami grupy teatralnej, prowadzonej przez Panią Ewę Dudziak, są osoby chorujące psychicznie, na co dzień podopieczni ŚDS „Misericordia” .

Podczas imprezy zaprezentował się także zespół muzyczny „Aster” z Bychawy oraz młodzieżowego zespól „Tak jest” z Lublina.

Występy artystów były doskonałym przykładem na możliwość zaistnienia na wspólnej scenie zarówno osób zdrowych jak i chorujących. Mamy nadzieję, że będzie to stanowiło doskonały przykład wzajemnego zrozumienia i integracji, która przełoży się na codzienne życie.

Frekwencja podczas dwudniowych Lubelskich Obchodów Dania Zdrowia Psychicznego to ok. 1000 osób, pokazuje jak duża jest potrzeba promowania zdrowia psychicznego i podejmowania wszelkich działań w kierunku łamania stereotypów panujących wokół choroby psychicznej.

Dziękujemy Dyrekcjom Kin Bajka, Odeon i LSM; Rektorowi UMCS, Dyrektorom szkół średnich, policealnych i wykładowcom akademickim; Lekarzom, którzy uczestniczyli w dyskusjach: dr hab. Hanna Karakuła, dr Grzegorz Kopacz, dr Halina Dubas – Ślęp, dr Artur Kochański. Dziękujemy wszystkim dyrektorom i kierownikom Placówek i Ośrodków Wsparcia.

 

Partnerzy