Nagroda „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – II miejsce dla Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia

Bardzo się cieszymy, że Zakład Aktywności Zawodowej Misericordia zdobył II nagrodę w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

 

Bardzo dziękujemy Państwowej Inspekcji Pracy za przyznanie tak prestiżowej nagrody.

Uroczysta gala odbyła się 24 listopada 2017 roku w Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim w Lublinie.

Podczas gali nagrodzono laureatów 3 konkursów promujących pożądane postawy w zakresie ochrony pracy, zorganizowanych w roku 2017 przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie:

Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej,

Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy,

Buduj bezpiecznie.

Dla wszystkich laureatów konkursów i programów prewencyjnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie ufundował pakiety bezpieczeństwa, z których już korzystamy podczas pracy w naszej kuchni przemysłowej.

Podczas swoich wystąpień, zaproszeni goście skierowali wiele ciepłych i przychylnych słów pod adresem działań kontrolno-nadzorczych i prewencyjno-promocyjnych prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.
W Gali udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz wojewódzkich i samorządowych, zarządów organizacji związków zawodowych i pracodawców, stowarzyszeń pracowników służby bhp oraz społecznych inspektorów pracy, a także pracodawców wyróżniających się w sferze ochrony pracy.

Galę  zakończył koncert muzyczny.

Autor zdjęć: Stanisław Sadowski

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

 

Partnerzy