Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie prac zleconych obsługi finansowej projektu do realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. pod tytułem “Od przeszłości do teraźniejszości”

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.),

prac zleconych obsługi finansowej projektu

 

do realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.
pod  tytułem “Od przeszłości do teraźniejszości”

 

wpłynęły następujące oferty:

Joanna Sumisławska
 (dane szczegółowe do wglądu w siedzibie stowarzyszenia za zgodą Oferenta)

 

i do realizacji zadania, określonego jako przedmiot ogłoszenia wybrano

Joanna Sumisławska
 (dane szczegółowe do wglądu w siedzibie stowarzyszenia za zgodą Oferenta)

Partnerzy