OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Lublin, dnia 7.01.2020r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania   na wycenę usługi polegającej  na przeprowadzeniu kursu pn.”Podstawy obsługi komputera” dla   osób chorujących psychicznie mieszkańców mieszkań wspomaganych uczestników projektu pn.” Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono na zasadzie rozeznania rynku

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku wybrano firmę Nova Centrum Edukacyjne Sp. z o.o ul. Krakowskie Przedmieście 68/4 ,Joanna Spiczyn Tel.794400852 oferującą kurs dla mieszkańców w kwocie 1750,00 zł brutto.

 

 

 

Specjalista ds. merytorycznych

Irena Drozd

Partnerzy