Ośrodek Adaptacyjny

Dane adresowe:  ul. Zdrowa 14,
Nr konta  45 1240 2496 1111 0010 1330 750

Ośrodek Adaptacyjny przeznaczony jest dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi po zakończonej hospitalizacji, które podjęły jedną z form rehabilitacji społecznej i zawodowej (w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Warsztacie Terapii Zajęciowej) lub pracują w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Obecnie mieszka tam 16 osób.

Ośrodek Adaptacyjny funkcjonuje na podstawie:

Zarządzenia Nr 174/2003 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Zdrowej 14 Stowarzyszeniu „Misericordia” z przeznaczeniem na mieszkalnictwo chronione dla osób, które w wyniku choroby utraciły swój dom lub wymagają interwencyjnej izolacji od rodziny.

W sprawach dotyczących zamieszkania Ośrodku decyzję podejmują osoby wyznaczone przez Zarząd Stowarzyszenia.

Partnerzy