ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

środa 2019 07 3

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z rozdz. rozdz. 6.5.2  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (Warszawa, 19 lipca 2017 r.) na wybór Wykonawcy do wykonania dostawy polegającej na:

Czytaj więcej

Zmiana Ogłoszenia Nr ogłoszenia 1189531 w Bazie Konkurencyjności Wyposażenie mieszkań wspomaganych zlokalizowanych na terenie 3 gmin: Lublin, Głusk oraz Żmudź w ramach realizacji projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

środa 2019 06 12

W załączeniu zmiana Ogłoszenia Nr ogłoszenia 1189531 w Bazie Konkurencyjności Wyposażenie mieszkań wspomaganych zlokalizowanych na terenie 3 gmin: Lublin, Głusk oraz Żmudź w ramach realizacji projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Czytaj więcej

Nr ogłoszenia 1189531 w Bazie Konkurencyjności Wyposażenie mieszkań wspomaganych zlokalizowanych na terenie 3 gmin: Lublin, Głusk oraz Żmudź w ramach realizacji projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

poniedziałek 2019 06 10

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia w bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 1189531) na wyposażenie mieszkań wspomaganych zlokalizowanych na terenie 3 gmin: Lublin, Głusk oraz Żmudź w ramach realizacji projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Czytaj więcej