Nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

środa 2019 02 13

Nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Czytaj wiecej >>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690

piątek 2019 02 8

Data 08.02.2019 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zasady konkurencyjności, o której mowa w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności z 19 lipca 2017 r. w zw. z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na wybór wykonawcy do przeprowadzenia robót budowlanych w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Czytaj wiecej >>

Pytania i odpowiedzi do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o numerze ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690

poniedziałek 2019 02 4

Lublin, 01.02.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o numerze ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690

 

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności – Misericordia, w ramach projektu pn. Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690).

Czytaj wiecej >>

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

piątek 2019 01 18

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 

  1. Zamawiający:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA

Siedziba: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

E-mail: [email protected]

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, przygotowanie projektu, a następnie wykonanie następujących prac remontowo-adaptacyjnych (dalej także jako „roboty”, lub „roboty budowlane”):

Czytaj wiecej >>

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje osoby na stanowisko eksperta ds. merytorycznych.

czwartek 2019 01 3

 W ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020r. pod tytułem „Od przeszłości do teraźniejszości”

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe

– umiejętność analizowania przepisów prawnych oraz ich stosowania w praktyce

Czytaj wiecej >>

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje osoby do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych.

czwartek 2019 01 3

 W ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020r. pod tytułem „Od przeszłości do teraźniejszości”

 

Wymagania:

– umiejętność pracy w grupie;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć kulinarnych

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć/ warsztatów z dorosłymi i dziećmi

Czytaj wiecej >>

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje osoby do przeprowadzenia prelekcji dotyczących praw obywatelskich.

czwartek 2019 01 3

 W ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020r. pod tytułem „Od przeszłości do teraźniejszości”

 

Wymagania:

– znajomość konstytucji RP

– doświadczenie w przeprowadzaniu prelekcji i wykładów

– komunikatywność i umiejętność pracy w grupie.

Czytaj wiecej >>