Podziękowania od Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Santiago Cafe

W związku z pobytem delegacji gruzińskiej, w skład której wchodzili przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych Gruzji wraz z towarzyszącymi przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej otrzymał podziękowania od Pani  Aliny Wojtowicz – Pomiernej – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej za gościnne przyjęcie w dniu 05.11.2014.

Bardzo dziękujemy Pani  Joannie Olszewskiej – Dyrektor Biura Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie miasta Lublin za wybór naszego ZAZ-u w celu zapoznania gości z zagadnieniami dotyczącymi zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Personel Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia

MIN768

Partnerzy