Projekt „Standardy w zakresie mieszkalnictwa dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt partnerski na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy Projektu

Województwo lubelskie

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia

Województwo podkarpackie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy

Województwo świętokrzyskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Caritas Diecezji Kieleckiej

Cel projektu: wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie  standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

Dofinansowanie z UE: 10 103 705,70 zł

www.mapadotacji.gov.pl

 

Plakat kolor

 

Partnerzy