Przedłużenie rekrutacji na bezpłatne szkolenie “Kucharz” dla osób z niepełnosprawnościami – Lublin

Przedłużamy rekrutację na szkolenie “Kucharz” organizowane w ramach projektu pt. „Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami”, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu lubelskiego, lubartowskiego, świdnickiego i miasta Lublin.

Po zakończeniu szkolenia oferujemy płatne staże zawodowe.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od dnia ogłoszenia do 11 stycznia 2022r.

Rekrutacja do projektu pt. „Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami”, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu lubelskiego, lubartowskiego, świdnickiego i miasta Lublin.

W ramach projektu oferujemy m.in. szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej a także płatne staże zawodowe.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest w terminie od 03 do 17 grudnia 2021r.

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest tutaj, zakładka „Dokumenty do pobrania” lub poniżej.

zalaczniki Drogowskaz

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Zakładzie  Aktywności Zawodowej Misericordia ul. Głuska 145, 20-385 Lublin.

Zapraszamy

Partnerzy