Przedstawiciele szwedzkiej organizacji pozarządowej Stockholm Gerontology Research Center z wizytą w Santiago Cafe

W dniu 04.11.2014. w Kawiarnii Santiago  Cafe gościliśmy osoby ze Sztokholmu (Szwecja) ze szwedzkiej organizacji pozarządowej. Przyjazd był możliwy dzięki współpracy międzynarodowej pomiędzy Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny a Stockholm Gerontology Research Center.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach Projektu „Doświadczenie w cenie” pozyskała środki na realizację komponentu ponadnarodowego. Komponent ten jest  realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową ze Sztokholmu – Stockholm Gerontology Research Center.

Celem realizacji komponentu jest podwyższenie jakości usług doradztwa zawodowego dla os. 50+ poprzez poznanie, upowszechnienie i adaptację  szwedzkiego modelu doradztwa zawodowego na terenie województwa lubelskiego przez doradców zawodowych, personel projektu oraz lubelskie instytucje rynku pracy.

Planowane rezultaty realizacji komponentu to m.in. :

1)  poznanie przez uczestników projektu szwedzkiego modelu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 50+. Uczestnikami wizyty będą doradcy zawodowi, pracownicy instytucji rynku pracy, zainteresowani poznaniem nowych metod pracy, tworzenia ścieżek kariery, zindywidualizowaniem podejścia do osób bezrobotnych 50+. Wynikiem wizyt ma być adaptowanie rozwiązań z zakresu doradztwa zawodowego wypracowanych w Szwecji;

2)  możliwość wymiany doświadczeń i porównania polskich i szwedzkich rozwiązań w zakresie doradztwa zawodowego;

3)  wspólna dyskusja nad zaletami i wadami rozwiązań szwedzkich i możliwością ich zastosowania w Polsce;

4) opracowanie, publikacja i rozpowszechnienie wśród 50 instytucji rynku pracy raportu porównującego polski i szwedzki model doradztwa zawodowego, prezentującego możliwości prawne i organizacyjne adaptacji najlepszych szwedzkich rozwiązań w województwie lubelskim.

5) adaptacja i ocena wypracowanych narzędzi. Każdy z doradców uczestniczących w wizytach przeprowadzi 4 godziny poradnictwa zawodowego.

Głównym działaniem w ramach komponentu ponadnarodowego są trzy wizyty Studyjne, dwie w Sztokholmie, w terminach 16-19 września 2014 r. oraz 19-22 listopada 2014 r.,  jedna w Lublinie w terminie 3-5 listopada. Uczestnikami  wizyt w Sztokholmie jest ta sama grupa osób – 12 doradców zawodowych, 2 osoby z personelu projektu oraz tłumacz polsko-szwedzki.  Do Lublina przyjechały 3 osoby reprezentujące instytucję partnerską.

 

Plan wizyty studyjnej obejmował:

9:30 – 9:45 Powitanie w Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” Arkadiusz SadowskiAnna Korzeniewska – Kowalik
9:45 – 10:15 „Wsparcie osób bezrobotnych 50 + przez publiczne instytucje rynku pracy na przykładzie MUP w Lublinie”. Rzecznik prasowy MUP Lublin – Monika Różycka-Górska
10:15– 10:45 „Wsparcie osób starszych przez niepubliczne instytucje rynku pracy na przykładzie Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” Piotr Nakonieczny, Prezes Zarządu Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”
10:45 – 11:15 Przerwa na kawę
11:15 – 13:30 Praktyczne działania Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” – prezentacja działalności Arkadiusz Sadowski 

 

Dziękujemy za pobyt w naszej Kawiarence.

 

DSC06311 DSC06313 DSC06315 DSC06320 DSC06323 DSC06326 DSC06335 DSC06339 DSC06341 DSC06344 DSC06347

Partnerzy