Przegląd Jasełek

Po raz trzeci zaprosiliśmy do siebie grupy teatralne z kolędowaniem. Z jasełkami i herodami wystąpiły osoby niepełnosprawne z Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie, z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Celejowie oraz ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Misericordia” (grupa teatralna „Przebudzenie”). Jasełka budzą nadzieję, ukazuj ą wartości wieczne, których nie zdoła zniszczyć zło, ludzki egoizm i pycha. Z tym pięknym przesłaniem wkraczamy w Nowy Rok.

Partnerzy