Pytania i odpowiedzi do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o numerze ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690

Lublin, 01.02.2019 r.

 

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o numerze ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690

 

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności – Misericordia, w ramach projektu pn. Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690).

 

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, w terminie przewidzianym na zadawanie pytań zadano następujące pytania:

 

  1. Czy posiadają Państwo przedmiar ilościowy i dokładny zakres wykonania remontów?

 

Odpowiedź: nie.

 

Jednocześnie zamawiający zawiadamia, że treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA

Siedziba: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Partnerzy