Rekrutacja na bezpłatne szkolenia gastronomiczne dla osób z niepełnosprawnościami

 

Rekrutacja do projektu pt. „Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami”, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu lubelskiego, lubartowskiego, świdnickiego i miasta Lublin.

W ramach projektu oferujemy m.in. szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej a także płatne staże zawodowe.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest w terminie od 03 do 17 grudnia 2021r.

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest tutaj, zakładka „Dokumenty do pobrania” lub poniżej.

zalaczniki Drogowskaz

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Zakładzie  Aktywności Zawodowej Misericordia ul. Głuska 145, 20-385 Lublin.

Zapraszamy

Partnerzy