Relacja z obchodów 15-lecia ŚDS

W dniu 13 czerwca 2013r. odbył się Jubileusz 15-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy „Misericordia” . Ośrodek powstał w 1998 r. z inicjatywy Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” i działa przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie. Od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się terapią i rehabilitacją osób z zaburzenia psychicznymi.

Specyficzne potrzeby i problemy tej grupy osób chorych stanowią podstawę do kształtowania celów programu terapii oraz metod stosowanych w ośrodku. Celem głównym jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób przewlekle psychicznie chorych, niezbędnych w samodzielnym życiu oraz przywrócenie im możliwości pełnienia ról społecznych.

 

Obchodzony Jubileusz był okazją do podsumowania dotychczasowych lat pracy. Rozpoczął się Mszą Świętą w Archikatedrze Lubelskiej, której przewodniczył ks arcybiskup Mieczysław Cisło. Po Mszy św. zaproszeni goście, pracownicy i uczestnicy ośrodka spotkali się w Auli Caritas. Spotkanie otworzył ks Prałat Tadeusz Pajurek – pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia „Misericordia”. Całość spotkania prowadziła Magdalena Fijałkowska wraz z obecnym dyrektorem Środowiskowego Domu ks Bogusławem Suszyło. Wśród zaproszonych gości obecni byli min. Zastępca Prezydenta ds. Społecznych p. Monika Lipińska, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych p. Joanna Olszewska, z-ca dyrektora ROPS p. Małgorzata Mądry oraz liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych , lekarze, dyrektorzy i kierownicy ośrodków wsparcia naszego województwa.

Część artystyczną, obok występu grupy muzycznej i grupy teatralnej z ŚDS „Misericordia”, uświetnili goście specjalni – Mieczysław Jurecki (Budka Suflera) oraz Piotr Sztaidel (Big Cyc, Brama Grodzka – Teatr NN).

W trakcie spotkania zostały wręczone medale Prezydenta Miasta Lublin oraz listy gratulacyjne dla pracowników.

Spotkanie obfitowało w atrakcje artystyczne, występy kabaretowe, wspólny śpiew, gratulacje i życzenia pomyślności na kolejne lata pracy.

IMG_8557 (800x533).jpgIMG_8558 (800x533).jpgIMG_8560 (800x533).jpgIMG_8563 (800x533).jpgIMG_8566 (800x533).jpgIMG_8568 (800x533).jpgIMG_8569 (800x533).jpgIMG_8571 (800x533).jpgIMG_8574 (800x533).jpgIMG_8578 (800x533).jpgIMG_8579 (800x533).jpgIMG_8584 (800x533).jpgIMG_8588 (800x533).jpgIMG_8591 (800x533).jpgIMG_8595 (800x533).jpgIMG_8596 (800x533).jpgIMG_8598 (800x533).jpgIMG_8601 (800x533).jpgIMG_8602 (800x533).jpgIMG_8605 (800x533).jpgIMG_8609 (800x533).jpgIMG_8610 (800x533).jpgIMG_8617 (800x533).jpgIMG_8625 (800x533).jpgIMG_8628 (800x533).jpgIMG_8633 (800x533).jpgIMG_8639 (800x533).jpgIMG_8647 (800x533).jpgIMG_8652 (533x800).jpgIMG_8656 (800x533).jpgIMG_8659 (800x533).jpgIMG_8665 (533x800).jpgIMG_8667 (800x533).jpgIMG_8671 (800x533).jpgIMG_8674 (800x533).jpgIMG_8676 (800x533).jpgIMG_8678 (800x533).jpgIMG_8680 (800x533).jpgIMG_8681 (800x533).jpgIMG_8686 (800x533).jpgIMG_8687 (800x533).jpgIMG_8689 (800x533).jpgIMG_8691 (800x533).jpgIMG_8693 (800x533).jpgIMG_8694 (800x533).jpgIMG_8697 (800x533).jpgIMG_8699 (800x533).jpgIMG_8701 (800x533).jpgIMG_8703 (800x533).jpgIMG_8704 (800x533).jpgIMG_8707 (800x533).jpgIMG_8708 (800x533).jpgIMG_8710 (800x533).jpgIMG_8712 (800x533).jpgIMG_8713 (800x533).jpgIMG_8718 (800x533).jpgIMG_8720 (800x533).jpgIMG_8722 (800x533).jpgIMG_8724 (800x533).jpgIMG_8727 (800x533).jpgIMG_8728 (800x533).jpgIMG_8734 (800x533).jpgIMG_8738 (800x533).jpgIMG_8741 (800x533).jpgIMG_8746 (800x533).jpgIMG_8751 (800x533).jpgIMG_8756 (800x533).jpgIMG_8758 (800x534).jpgIMG_8762 (800x533).jpgIMG_8767 (800x532).jpgIMG_8768 (800x534).jpgIMG_8769 (800x533).jpgIMG_8770 (800x533).jpgIMG_8799 (800x533).jpgIMG_8803 (800x533).jpgIMG_8807 (800x533).jpgIMG_8809 (800x533).jpgIMG_8814 (531x800).jpgIMG_8816 (800x533).jpgIMG_8820 (800x533).jpgIMG_8837 (800x533).jpgIMG_8841 (533x800).jpgIMG_8845 (800x530).jpgIMG_8849 (800x533).jpgIMG_8850 (800x533).jpgIMG_8854 (800x533).jpgIMG_8855 (800x533).jpgIMG_8856 (800x532).jpgIMG_8863 (800x533).jpgIMG_8865 (533x800).jpgIMG_8872 (800x533).jpgIMG_8874 (532x800).jpgIMG_8878 (800x533).jpgIMG_8880 (800x533).jpgIMG_8884 (800x533).jpgIMG_8888 (800x533).jpgIMG_8903 (800x533).jpgIMG_8908 (800x533).jpgIMG_8911 (800x533).jpgIMG_8915 (800x533).jpgIMG_8919 (533x800).jpgIMG_8932 (800x533).jpgIMG_8942 (800x533).jpgIMG_8944 (800x533).jpgIMG_8953 (800x533).jpgIMG_8956 (800x533).jpgIMG_8957 (800x533).jpgIMG_8958 (800x533).jpgIMG_8967 (800x533).jpgIMG_8971 (533x800).jpgIMG_8975 (533x800).jpgIMG_8979 (533x800).jpgIMG_8983 (533x800).jpgIMG_8984 (533x800).jpgIMG_8985 (533x800).jpgIMG_8989 (800x533).jpgIMG_8991 (800x533).jpgIMG_8996 (533x800).jpgIMG_9008 (800x533).jpgIMG_9009 (800x533).jpgIMG_9011 (800x533).jpgIMG_9019 (533x800).jpgIMG_9022 (800x515).jpgIMG_9023 (800x533).jpgIMG_9030 (800x533).jpgIMG_9032 (800x533).jpgIMG_9033 (800x533).jpgIMG_9035 (800x533).jpgIMG_9037 (532x800).jpgIMG_9039 (800x533).jpgIMG_9042 (800x533).jpgIMG_9044 (800x533).jpgIMG_9047 (800x533).jpgIMG_9050 (800x533).jpgIMG_9053 (533x800).jpgIMG_9055 (533x800).jpgIMG_9056 (800x533).jpgIMG_9058 (800x533).jpgIMG_9059 (800x533).jpgIMG_9061 (533x800).jpgIMG_9063 (534x800).jpgIMG_9071 (800x533).jpgIMG_9073 (800x533).jpgIMG_9075 (800x534).jpgIMG_9081 (800x533).jpgIMG_9083 (800x533).jpgIMG_9085 (800x533).jpgIMG_9089 (800x533).jpgIMG_9096 (800x533).jpgIMG_9097 (800x533).jpgIMG_9106 (800x533).jpgIMG_9115 (800x533).jpgIMG_9116 (800x533).jpg
Partnerzy