Relacja z obchodów 15-lecia ŚDS

W dniu 13 czerwca 2013r. odbył się Jubileusz 15-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy „Misericordia” . Ośrodek powstał w 1998 r. z inicjatywy Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” i działa przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie. Od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się terapią i rehabilitacją osób z zaburzenia psychicznymi.

Specyficzne potrzeby i problemy tej grupy osób chorych stanowią podstawę do kształtowania celów programu terapii oraz metod stosowanych w ośrodku. Celem głównym jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób przewlekle psychicznie chorych, niezbędnych w samodzielnym życiu oraz przywrócenie im możliwości pełnienia ról społecznych.

 

Obchodzony Jubileusz był okazją do podsumowania dotychczasowych lat pracy. Rozpoczął się Mszą Świętą w Archikatedrze Lubelskiej, której przewodniczył ks arcybiskup Mieczysław Cisło. Po Mszy św. zaproszeni goście, pracownicy i uczestnicy ośrodka spotkali się w Auli Caritas. Spotkanie otworzył ks Prałat Tadeusz Pajurek – pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia „Misericordia”. Całość spotkania prowadziła Magdalena Fijałkowska wraz z obecnym dyrektorem Środowiskowego Domu ks Bogusławem Suszyło. Wśród zaproszonych gości obecni byli min. Zastępca Prezydenta ds. Społecznych p. Monika Lipińska, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych p. Joanna Olszewska, z-ca dyrektora ROPS p. Małgorzata Mądry oraz liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych , lekarze, dyrektorzy i kierownicy ośrodków wsparcia naszego województwa.

Część artystyczną, obok występu grupy muzycznej i grupy teatralnej z ŚDS „Misericordia”, uświetnili goście specjalni – Mieczysław Jurecki (Budka Suflera) oraz Piotr Sztaidel (Big Cyc, Brama Grodzka – Teatr NN).

W trakcie spotkania zostały wręczone medale Prezydenta Miasta Lublin oraz listy gratulacyjne dla pracowników.

Spotkanie obfitowało w atrakcje artystyczne, występy kabaretowe, wspólny śpiew, gratulacje i życzenia pomyślności na kolejne lata pracy.

Response code is 404
Partnerzy