Rozstrzygnięcie wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników ZAZ Misericordia

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Lublinie przy ul. Głuskiej 145, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.),
na podstawie Zarządzenia nr 02/2018  Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej „Misericordia” w Lublinie

na  wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych  w   Zakładzie  Aktywności Zawodowej Misericordia

 

wpłynęły następujące oferty:

 

  1. Grzegorz Hawryło Rehabilitacja ul. Krasińskiego 2/44  20 – 709 Lublin

 

i do realizacji zadania, określonego jako przedmiot zamówienia zapytania ofertowego wybrano

Grzegorz Hawryło Rehabilitacja

ul. Krasińskiego 2/44, 20 – 709 Lublin

Partnerzy