Spotkanie z p. Anną Kocot

Spotkanie z p. Anną Kocot -pracownikiem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin – 11 czerwca

Spotkanie miało na celu wyjaśnienie różnorodnych kwestii związanych z orzekaniem o niepełnosprawności, podejmowaniem pracy przez osoby niepełnosprawne, możliwości otrzymania renty bądź innych form wsparcia. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy WTZ i ich rodzice oraz pracownicy WTZ.

Partnerzy