Spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych w ZAZ Misericordia

Bardzo się cieszymy z wizyty w Zakładzie Aktywności Zawodowej Misericordia członków Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych na czele z Panią Prezes Ewą Wójcik, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2015.

ZAZ Misericordia jest członkiem ZP ZAZ od maja 2012 roku. Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej (ZPZAZ) powstał, aby wspomagać rozwój, chronić prawa i reprezentować interesy zrzeszonych pracodawców. Związek  prowadzi działania na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych, wpływa na politykę społeczną i ekonomiczną organów władzy publicznej, a także organizuje szkolenia i prowadzi doradztwo dla pracodawców.

Zjazd ZAZlogo ZP ZAZ

Partnerzy