Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2014

W załącznikach podajemy do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe naszego stowarzyszenia za rok 2014 opracowane przez Zespół Doradców Finansowo – Księgowych i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia w dniu 02.06.2015.

Finanse2015288 Finanse2015289 Finanse2015290 Finanse2015291 Finanse2015292 Finanse2015293 Finanse2015294 Finanse2015295 Finanse2015296 Finanse2015297 Finanse2015298 Finanse2015299 Finanse2015300 Finanse2015301 Finanse2015302 Finanse2015303

 

Partnerzy