Sprawozdanie finansowe za rok 2016

W załączeniu publikujemy sprawozdanie finansowe Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia za rok 2016.

 

Zarząd Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia

 

 

Uchwała Walnego Zgromadzenia

Opinia niezależnego biegłego Rewidenta

Opinia niezależnego biegłego Rewidenta 2

Wprowadzenie

Bilans

Bilans 2

Rachunek zysków i strat

Zestawienie rachunków zysków i strat

Zestawienie bilansów

Zestawienie bilansów 2

Zestawienie zmian

Zestawienie zmian 2

Rachunek przepływów

Partnerzy