Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Zarząd Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe za rok 2018.

 

Wprowadzenie

rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat

zestawienie zmian w kapitale

Bilans1

Bilans2

Bilans3

Opinia1

Opinia2

Opinia3

Opinia4

Dodatkowe1

Dodatkowe2

Dodatkowe3

Dodatkowe4

Dodatkowe5

Dodatkowe6

Partnerzy