Środowiskowy Dom Samopomocy

Powstał w 1998r. z inicjatywy Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”.

Świadczy usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie pobytu dziennego, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

Oferuje: rehabilitację zdrowotną, społeczną, oraz wyżywienie w formie śniadania i obiadu.

Rehabilitacja zdrowotna prowadzona jest przez specjalistów: lekarza psychiatrę, psychologa i pielęgniarkę w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne.
Rehabilitacja społeczna obejmuje podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię zajęciową oraz wszelkie działania w kierunku przygotowania osób chorych do podjęcia pracy. Każdy uczestnik ma stały kontakt z pracownikiem socjalnym oraz wsparcie duchowe dzięki posłudze księdza kapelana.
W ofercie ŚDS są także zajęcia sportowe i rekreacyjne. Domownicy ŚDS biorą udział w życiu kulturalnym miasta, odwiedzają muzea, teatry, kina, galerie, kawiarnie. Organizują spotkania o charakterze integracyjnym, a także wyjeżdżają na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne.
Działania, które ŚDS podejmuje na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniają poprawę jakości ich życia oraz zmierzają do indywidualnego rozwoju, poprzez poprawę samoakceptacji, umiejętności wyrażania siebie i samodzielności. Dzięki temu, bardziej prawdopodobny staje się powrót tych osób do pełnionych wcześniej ról społecznych.

Więcj
DZIESIĘĆ TEZ O SCHIZOFRENII
Partnerzy